Договір оферта

ПРОПОЗИЦІЯ ЗАКЛЮЧИТИ ДОГОВІР

ВІДПОВІДНОГО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ: 01.09.2019

ДАТА ВСТУП У СИЛУ: 01.09.2019р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір є публічним договором “публічної офертою” на підставі Electronic Commerce Act, 2000.

Компанія зареєстрована на території United Arab Emirates, під торговою маркою “ET TO FIT – FZCO” License Number: 36518 пропонує будь-якій фізичній особі (надалі «Замовник»), яка висловила готовність скористатися послугами Виконавця укласти Договір публічної оферти (далі — Договір) шляхом його акцепту.

У разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг особа, яка здійснює акцепт цієї оферти, стає Замовником.

Єдиним, повним та беззастережним акцептом цієї публічної оферти вважається факт оплати Замовником послуг, що надаються Виконавцем відповідно до умов Договору, шляхом натискання на кнопку «Записатися» та наступних дій на сайті Виконавця за адресою: https://thetgym.com (далі — « Сайт Виконавця»).

Публічний договір, вчинений у вище описаному порядку, не вимагає оформлення на паперовому носії та має повну юридичну силу.

З моменту здійснення оплати, Замовник вважається таким, що ознайомився і погодився зі справжньою публічною офертою.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

З метою Договору Сторони погодилися використати такі терміни та визначення:

2.1. Платформа – спеціалізований віртуальний майданчик з усіма електронними матеріалами (програмний комплекс), що розташовується за адресою https://getcourse.com/

2.2. Формат участі – обраний замовником віртуальний тренувальний клас на Платформі, адміністрован силами Виконавця, учасником якого стає Замовник на основі свого облікового запису.

2.3. Чат у Телеграм — залежно від вибраного формату участі, місце, де проходить пряме спілкування між замовником і виконавцем, або місце, де замовник не маючи можливості спілкуватися, отримує необхідні електронні матеріали.

2.4. Особистий кабінет — персональна сторінка Замовника у Платформі, доступ до якої стає доступним Замовнику після реєстрації на Сайті Виконавця. Особистий кабінет містить анкету, обов’язкову для заповнення Виконавцем.

Інформаційні матеріали, права на які належать Виконавцю та/або його контрагентам, що розміщуються силами Виконавця в особистому кабінеті, а саме: авторські програми тренувань та харчування, відеоматеріали (включаючи відео тренування), статті та будь-які зображення, аудіо лекції та будь-які інші електронні матеріали .

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом Договору є надання Виконавцем комплексу послуг, пов’язаних із проведенням занять із Замовником, з метою досягнення ним необхідних фізичних показників. (Далі – “Послуги”).

3.2. Зміст Послуг:

3.2.1. Залежно від оплаченого Формату участі, Аналіз фізичного стану Замовника (у тому числі спортивних можливостей) на підставі даних анкети Замовника в Особистому кабінеті.

3.2.2. Залежно від оплаченого Формату участі Зарахування Замовника до необхідної категорії участі.

3.2.3. Залежно від оплаченого Формату участі — надання обмеженого, або необмеженого доступу до Контенту.

3.2.4. Залежно від оплаченого Формату участі Здійснення постійного надання консультацій у цілодобовому режимі через Чат Телеграм або за допомогою технічної підтримки на сайті Виконавця

3.3. Виконавець не надає освітні послуги офіційного навчального закладу та не займається видачею жодних сертифікатів та ліцензій. Виконавець не займається лікувальною, чи якоюсь іншою медичною практикою. Виконавець не надає послуги тренажерного чи аеробного залу, не надає послуги персонального тренера.

3.4. Замовник повністю усвідомлює, що результат надання Послуг повністю залежить від того, наскільки старанно та сумлінно ним виконуватимуться завдання керівника, а також інших наставників, які визначаються Виконавцем у рамках надання Послуг. Замовник повністю усвідомлює, що Виконавець за жодних умов не може нести і не несе відповідальності за результат проведення занять.

3.5. У разі, якщо Замовник порушує запропоновані Виконавцем програми тренувань та харчування, у тому числі, порушує графік тренувань та/або пропускає тренування та/або не виконує рекомендовані фізичні вправи, план харчування згідно з пропонованим графіком, Послуги вважаються наданими Виконавцем, та сплачені кошти не підлягають поверненню Замовнику.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Належним чином надати послуги за цим Договором.

4.1.2.Приступити до надання Послуг безпосередньо після надходження на рахунок Виконавця повної вартості Послуг, реєстрації Замовника на Сайті Виконавця та первинного заповнення Замовником анкети в Особистому кабінеті.

Дата початку надання Послуг може бути відкладена на відповідний термін у разі, якщо неможливість розпочати надання Послуг зумовлена невиконанням/неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань за Договором.

4.1.3. Надавати Послуги протягом зазначеного періоду часу, під час укладання цього Договору, але у будь-якому разі не більше оплаченого Замовником терміну.

4.1.4. Давати Замовнику у разі потреби роз’яснення з питань реалізації програм харчування та тренувань через цілодобовий онлайн Чат Телеграм.

4.1.5. Спілкування Замовника з кураторами, дієтологами та іншими фахівцями Виконавця відбувається приватно.

4.1.6.Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Замовником, якщо протягом 5 (п’яти) днів після закінчення надання Послуг Виконавець не отримав від Замовника письмових мотивованих заперечень. Після закінчення зазначеного терміну претензії Замовника щодо недоліків Послуг, у тому числі за кількістю (обсягом), якістю та вартістю не приймаються.

4.2. Права Виконавця:

4.2.1. Самостійно, використовуючи описані вище способи та методи надати Послуги Замовнику.

4.2.2. Вимагати від Замовника виконання розміщених у Особовому кабінеті, в якому складається Замовник, програм тренувань та харчування, виконання фізичних вправ відповідно до розміщених у Особовому кабінеті відеоматеріалів, плану харчування. Виконавець у ході надання Послуг має право вимагати від Замовника виконання окремих завдань — певних дій, що дозволяють Виконавцю перевіряти та переконуватися у засвоєнні Замовником інформації, отриманої під час надання Послуг, оцінки рівня здібностей Замовника.

4.2.3. Вимагати від Замовника надання інформації про його поточний стан шляхом заповнення анкети в Особовому кабінеті або, за необхідності, на запит.

4.2.4. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг, без повернення коштів, направивши Замовнику відповідне повідомлення у разі, якщо Замовник будь-якими діями загрожує Виконавцю, шкодить процесу надання послуг, виявляє агресію по відношенню до Виконавця, порушує загальноприйняті норми поведінки. .

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Надавати Виконавцю за запитом, а також шляхом заповнення анкети в Особистому кабінеті, достовірні відомості та дані, необхідні для надання Послуг.

При укладенні Договору Замовник зобов’язаний зареєструватися на Сайті Виконавця, отримати доступ до Особового кабінету та зробити первинне заповнення анкети, розміщеної в ньому.

5.1.2. Виконувати та повністю дотримуватися програм харчування та тренувань, що розміщуються в Особистому кабінеті.

5.1.3. Негайно повідомляти про негативні зміни у стані здоров’я, а також будь-який дискомфорт, які можуть бути наслідком виконання програм тренувань та харчування.

5.1.4. Не відтворювати, не копіювати, не розповсюджувати, а також не використовувати будь-яким іншим способом, у будь-яких цілях Контент Класу, за винятком особистого використання в рамках досягнення мети Договору.

5.1.5. Не здійснювати дії з розміщення в Класі безглуздої, марної, а також рекламної інформації, а також будь-яких незаконних, які дискредитують або загрожують повідомленням, зокрема, повідомленням, що суперечать законодавству Канади.

5.1.6. У чатах марафону категорично заборонено створення альтернативних спільнот та запрошення учасниць до них, публікація будь-яких посилань на чати та спільноти, відповідно. При порушенні цього правила ми будемо змушені заблокувати та видалити цього учасника із загального чату та марафону.

5.1.7. Не передавати логін та пароль облікового запису в Платформі, що використовується ним для участі будь-яким третім особам, прагнути забезпечити таємність зазначених логіну та паролю.

У разі недотримання зазначеної умови (включаючи випадки витоку інформації про логіну та пароль збули у фактичному володінні третьої особи.

5.1.8. Не здійснювати будь-які способи агітації та підбурювання інших учасників Класу з метою використання будь-яких конкурентних для Виконавця продуктів або послуг, не розміщувати в Класі інформацію, яка дискредитує Виконавця, в тому числі, дані про недосягнення Замовником будь-яких бажаних їм результатів.

5.1.9. Негайно повідомити Виконавця про випадки втрати або розкрадання логіну та/або пароля облікового запису Замовника у Платформі.

5.1.10. Брати участь у марафоні можуть лише особи, які досягли 16-річного віку.

5.2.Права Замовника:

5.2.1. Вимагати від Виконавця належного надання послуг.

5.2.2. Отримувати, при необхідності, у будь-який час в онлайн-чаті консультації, у тому числі щодо техніки вправ при проведенні самостійних тренувань з використанням наданого Контенту

5.2.3. У разі потреби та за умови отримання схвалення Виконавця здійснити перехід у Формат участі більш просунутого рівня.

5.2.4. Відмовитися в односторонньому порядку від надання Послуг шляхом надсилання відповідного повідомлення Виконавцю на електронну адресу: info@thetgym.com

У разі такої відмови Договір вважатиметься припиненим з дня, що настає за днем отримання такого повідомлення Виконавцем.

6. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ

6.1. У разі виникнення хвороби або форс-мажорної ситуації у Замовника Виконавець переносить участь в оплаченому марафоні на наступний набір або набір, коли Замовник зможе брати участь без шкоди для свого здоров’я. Перенесення відбувається за пред’явленням документів про хворобу, не пізніше ніж 7-й день проведення марафону. При наданні документів пізніше перенесення не можливе. Повернення оплати не передбачено.

6.2. У разі односторонньої відмови Замовника від Послуг з його особистих причин та відмови від перенесення на наступний набір Виконавець зобов’язується здійснити повернення невикористаної вартості Послуг протягом 30 (тридцяти) днів після отримання повідомлення Замовника.

6.3. Невикористана вартість Послуг розраховується пропорційно до наданого обсягу Послуг, тобто за вирахуванням вартості Послуг за період, протягом якого Послуги надавалися Виконавцем. При поверненні невикористаної вартості Послуг Виконавець утримує суму податку, а також комісії оператора електронної платіжної системи, використаної при оплаті Послуг.

7. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Всі послуги та товари надаються онлайн, повернення товарів не передбачено.

8. ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1.  “GET TO FIT – FZCO” використовує PayPal та платіжну систему “Network International” як сторонніх постачальників платежів.  “GET TO FIT – FZCO” не зберігає платіжні реквізити користувачів. Всі послуги та товари, придбані у  “GET TO FIT – FZCO”, надаються онлайн. Вся інформація про надання послуг вказана на веб-сайті до моменту покупки та в листі-підтвердженні електронною поштою. Коли вибраний формат участі буде оплачено, ви отримаєте електронного листа з більш детальною інформацією та доступом до чату Telegram.

9. ПОЛІТИКА СПЛАТИ ПОСЛУГИ

9.1. Оплата послуг Замовником відбувається один раз та в повному обсязі, у період надання послуг додаткових оплат не стягується. Незалежно від обраного Замовником Формату участі, Виконавець гарантує надання всього комплексу Послуг відповідно до цього Договору.

9.2. Замовник має право після закінчення вибраного та сплаченого ним періоду надання Послуг укласти з Виконавцем Договір на новий період. Після закінчення періоду надання Послуг замовник автоматично позбавляється доступу до контенту.

9.3. Послуги надаються за умови їх 100% передоплати Замовником.

Оплата послуги вважається автоматичним підтвердженням прийняття Замовником усіх правил та умов цього договору. Якщо оплата не буде здійснена, Договір вважається неукладеним.

10. ГАРАНТІЇ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Виконавець не надає послуги медичної установи. Інформація про здоров’я Замовника приймається виключно за словами Замовника, а також шляхом заповнення анкети в Особистому кабінеті. Замовник особисто відповідає за достовірність відомостей про своє здоров’я.

10.2. Виконавець несе відповідальність за надання кваліфікованих спеціалістів для надання Послуг.

10.3. Фотографії Замовників та їх тексти не можуть бути виставлені Виконавцем публічно (третім особам) без їхньої згоди.

10.4.Замовник повністю усвідомлює, що трапляються випадки прихованих проблем зі здоров’ям, про які може бути невідомо самому Замовнику. Замовник зобов’язаний розуміти, що Послуги призначені для здорових людей, яким не протипоказано фізичне навантаження.

10.5. Замовник повністю усвідомлює, що здійснювані ним самостійно в рамках розроблених Виконавцем програм тренування, що передбачають використання будь-якого спортивного обладнання, а також будь-які фізичні вправи, можуть призвести до отримання ушкоджень. Замовник розуміє це та добровільно бере на себе відповідальність за отримання будь-якого виду пошкоджень, від яких може постраждати фізично та/або морально. Замовник погоджується, що Виконавець або його представники не несуть будь-якої відповідальності за пошкодження, які можуть бути отримані у процесі тренувань.

10.6. Виконавець не несе відповідальності за недосягнення Замовником очікуваних результатів, або невідповідність отриманого результату очікуванням Замовника, оскільки, не має можливості повністю контролювати виконання Виконавцем розроблених програм.

10.7. Відповідальність Виконавця обмежена вартістю надання Послуг відповідно до цього Договору.

10.8. Відвідування сайту, придбання послуг може бути незаконним на території країни, де знаходиться Замовник.

10.9. Замовник несе відповідальність за невиконання законів своєї країни при відвідуванні даного сайту та спробі придбати послуги, якщо такі заборонені законодавством на території країни, де знаходиться Замовник.

11. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗАМОВНИКА

11.1. Надаючи необхідну для надання Послуг інформацію, Замовник надає Виконавцю свої персональні дані. Цим Замовником висловлює свою згоду на обробку переданих ним персональних даних.

11.2. Виконавець після надання послуг зобов’язується видалити всі персональні дані Замовника, включаючи листування, фотографії, відео матеріали, аудіо записи Замовника.

11.3. Виконавець гарантує, що персональні дані Замовника не можуть бути передані іншим особам.

12. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Виключні права на Контент належать Виконавцю та/або його контрагентам.

12.2. Замовник має право використовувати Контент виключно в особистих, некомерційних цілях для досягнення мети Договору.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Договір є повною домовленістю між Виконавцем та Замовником.

13.2. Виконавець приймає на себе умови та зобов’язання щодо предмета Договору, які лише зазначені в цьому Договорі публічної оферти, та жодні інші.

13.3. Питання, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством Канади.

13.4. У разі виникнення суперечок та розбіжностей Сторони докладуть усіх зусиль, щоб усунути їх шляхом переговорів або у претензійному порядку. Термін розгляду претензії – 30 (тридцять) днів із моменту її отримання.

13.5. У разі неможливості вирішення спорів та розбіжностей шляхом переговорів або у претензійному порядку, Сторони мають право передати спір на розгляд до суду загальної юрисдикції за місцем знаходження Виконавця. Спори між Сторонами вирішуються відповідно до чинного законодавства Канади.

13.6. Договір набирає чинності з моменту 100% оплати послуг Замовником цієї публічної оферти та діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Trade Name:  “GET TO FIT – FZCO”
Current Business Address – Premises Number 36518-001, IFZA Business Park, DDP,   Dubai Silicon Oasis , Dubai, United Arab Emirates

Телефон: +971585855698
Генеральний директор: Fedorishchev Dmytro
e-mail: info@thetgym.com